Xây dựng ý thức tình cảm dân tộc chân chính cho giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (도서, 2005) [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
Xây dựng ý thức tình cảm dân tộc chân chính cho giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
해당 아이템을 전자로 보기 위한 자원 선택하기

Xây dựng ý thức tình cảm dân tộc chân chính cho giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

저자: Thị Ngân Nguyễn
출판사: Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động, 2005.
판/형식:   인쇄본 : Vietnamese모든 판과 형식 보기
요약:
Employee development in Vietnam; national characteristics.
평가:

(아무런 평가가 없습니다.) 0 리뷰와 함께 - 첫번째로 올려주세요.

주제
다음과 같습니다:

도서관에서 사본 찾기

&AllPage.SpinnerRetrieving; 해당항목을 보유하고 있는 도서관을 찾는 중

상세정보

문서 유형 도서
모든 저자 / 참여자: Thị Ngân Nguyễn
OCLC 번호: 73992098
설명: 258 pages ; 20 cm
책임: Nguyễn Thị Ngân.

초록:

Employee development in Vietnam; national characteristics.

리뷰

사용자-기여 리뷰
GoodReads 리뷰 가져오는 중…
DOGObooks 리뷰를 가지고 오는 중…

태그

모든 사용자 태그 (2)

가장 인기있는 태그 보기 태그 리스트 | 태그 구름

  • lp-f  (베라루스 1 사람)
  • lp-fm  (베라루스 1 사람)
요청하신 것을 확인하기

이 항목을 이미 요청하셨을 수도 있습니다. 만약 이 요청을 계속해서 진행하시려면 Ok을 선택하세요.

윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.